Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)

1. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương Hà Tĩnh; những quan điểm, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bài nói, bài viết của Người với cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

2. Tuyên truyền về những tình cảm của Bác dành cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh đối với Bác; những lời huấn thị của Người, đặc biệt là mong muốn của Người  Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên.

3. Tuyên truyền những tư liệu, hình ảnh với chủ đề “Bác Hồ với Hà Tĩnh”, “Hà Tĩnh làm theo lời Bác dạy”... bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, của thành phố Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

4. Tuyên truyền kết quả, những kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở các cấp, các ngành, đoàn thể; việc triển khai, cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2022 của tỉnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

5. Tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, tại các địa bàn.

6. Tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh và các hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 21/3/2022 của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025; các hoạt động kỷ niệm của các cấp, các ngành, đơn vị, nhất là Lễ kỷ niệm Ngày 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022) (dự kiến tổ chức vào ngày 11/6/2022). Phản ánh tình cảm, niềm tự hào, sự tin tưởng, không phí phấn khởi, sôi nổi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, của các địa phương, đơn vị hướng về kỷ niệm…

 

Tệp đính kèm

Tác giả: Trường THPT Lê Hữu Trác
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 89
Hôm qua : 473
Tháng 12 : 89
Năm 2022 : 113.577