Trường THPT Lê Hữu Trác thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 10 (Cánh diều) áp dụng từ năm học 2022-2023

TT

Tên sách/bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Ngữ văn 10,

Tập 1

(Cánh diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng.

Đại học Huế

Ngữ văn 10,

Tập 2

(Cánh diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn.

Chuyên đề học tập

Ngữ văn 10

(Cánh diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương,

2

Toán 10,

Tập 1

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân.

Đại học sư phạm

Toán 10,

Tập 2

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân.

Chuyên đề học tập Toán 10

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Miinh Phương, Phạm Hoàng Quân.

3

Tiếng Anh 10

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng.

Đại học sư phạm

4

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá

(Cánh diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị Mai Anh.

Đại học sư phạm

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu

(Cánh diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng, Đinh Thị Mai Anh.

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ

(Cánh diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh.

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông

Cánh diều

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thạch, Đinh Thị Mai Anh.

5

Lịch sử 10

(Cánh diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng.

Đại học sư phạm

Chuyên đề học tập Lịch sử 10

(Cánh diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thu Hiền.

6

Địa lí 10

(Cánh diều)

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ Dung.

Đại học sư phạm

Chuyên đề học tập Địa lí 10

(Cánh diều)

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh.

7

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

(Cánh diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Diệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận.

Đại học Huế

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

(Cánh diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Diệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận.

8

Vật lí 10

(Cánh diều)

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Đức Ánh, Đào Tuấn Đạt, Cao Tiến Khoa, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn.

Đại học sư phạm

Chuyên đề học tập Vật lí 10

(Cánh diều)

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Đức Ánh, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình.

9

Hóa học 10

(Cánh diều)

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ.

Đại học sư phạm

Chuyên đề học tập Hóa học 10

(Cánh diều)

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà.

10

Sinh học 10

(Cánh diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Nho Báo (Chủ biên), Lê Thị Phương Hoa, Ngô Văn Hưng, Trần Thị Thúy, Đoàn Văn Thược.

Đại học sư phạm

Chuyên đề học tập Sinh học 10

(Cánh diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Nho Báo (Chủ biên), Phan Duệ Thanh, Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị Hồng Vân.

11

Tin học 10

(Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng.

Đại học sư phạm

Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính

(Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hoàng Vân Đông, Trần Quốc Long.

Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng

(Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Phạm Đăng Hải, Nguyễn Thanh Tùng.

12

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ

(Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Trọng Doanh, Ngô Văn Thanh, Tổng Ngọc Tuấn, Chu Văn Vượng.

Đại học Huế

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ

(Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Mai Lan, Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn Vượng.

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ Biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến.

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt

(Cánh diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ Biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải Yến.

13

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10

(Cánh diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng  chủ  biên); Hoàng Gia Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị  Thanh  Hồng; Bùi Thanh Xuân

Đại học Huế

14

Giáo dục quốc phòng và an ninh 10

(Cánh diều)

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Minh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Trình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.

Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

Tác giả: Trường THPT Lê Hữu Trác
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 68
Hôm qua : 473
Tháng 12 : 68
Năm 2022 : 113.556