Hướng dẫn tạm thời phòng chống dịch bệnh COVI-19 Tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh của Sở Y Tế Hà Tĩnh

       Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để lây lan trong trường học và cộng đồng.

Tác giả: Ban truyền thông
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều