Đoàn trường THPT Lê Hữu Trác sinh hoạt chủ đề " Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học học đường"

          Sáng 27/11/2020, Đoàn Trường THPT  Lê Hữu Trác sinh hoạt chủ điểm " Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường" với hình thức tổ chức diễn đàn tại các lớp học. Trong các diễn đàn, đoàn viên thanh niên được xem các video hình ảnh về bạo lực học đường, các em được trao đổi thẳng thắn với giáo viên chủ nhiệm, với các thành viên trong chi đoàn mình về các vấn nạn bạo lực học đường hiện nay; thảo luận về nguyên nhân, hậu quả và giải pháp nhằm phòng chống bạo lực học đường. Cuối buổi sinh hoạt, các chi đoàn cùng kí cam kết " Nói không với bạo lực học đường".

        Diễn đàn " Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường" là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa nằm tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên trong nhà trường nâng cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, an toàn, học sinh thân thiện, tích cực. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, phát huy những giá trị tốt đẹp về thuần phong mỹ tục; loại trừ những tư tưởng cực đoan, những hành vi thiếu lành mạnh để " Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"./.

                                                                                                  Ban truyền thông nhà trường

        Sau đây là hình ảnh sinh hoạt chủ điểm " Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường"  tại  Chi đoàn 11A

Tác giả: Ban truyền thông
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều