Số: 720/SGDĐT-CTTT Về việc lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. (KHẨN)

Tài liệu đính kèm: Tải về

KHẨN

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều