Kế hoạch tuần 19

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Chuyên môn: Họp tổ chuyên môn; Lên TKB dạy học kỳ 2; Tăng cường Bồi dưỡng HSG; Báo cáo sơ kết các lĩnh vực về Sở.

2. Công tác Đảng: Gửi danh sách học cảm tình đảng về Huyện ủy; Rà soát hồ sơ Đảng; Ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ. 

3. Hoạt động đoàn trường: Sơ kết công tác Đoàn học kỳ I, phương hướng học kỳ 2.

4. Tài chính: Trích các quỹ theo quy định, tính tiền thu nhập tăng thêm cho CBGV. Công khai các khoản ủng hộ, hỗ trợ của CBGV, NV và phụ huynh.

5. CSVC: Nghiệm thu dãy nhà phòng học bộ môn; đường truyền Internet. Chuẩn bị CSVC cho Hội khỏe Phù Đổng cụm.

6. Công tác bảo hiểm: Đăng ký bảo hiểm Y tế cho học sinh, BH thân thể CBGVNV.

II. Tổ chức thực hiện:

  1. Chuyên môn
  • Họp TCM: Phân công chuyên môn học kỳ 2; Sơ kết học kỳ 1 đánh giá các mặt của tổ, xếp loại thi đua cá nhân;  Báo cáo kết quả kiểm tra giáo viên; Xây dựng kế hoạch thực hiện theo CV 5512/BGD ĐT-GDTrH.
  • Thầy Bằng: Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chuyên môn; Chuẩn bị điều kiện cho GV dự thi GVG cấp tỉnh, Thi khoa học kỷ thuật cấp tỉnh; HD Nội dung Thi thăng hạng; Lên TKB học kỳ 2.
  1. Công tác Đảng:
  • Thầy Hải: Gửi danh sách học cảm tình đảng về Huyện ủy.
  • Thầy Châu, BCH: Rà soát hồ sơ đảng bộ; Ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ.
  1. Chuẩn bị CSVC Hội khỏe Phù Đổng cụm: Thầy Yên, Cô Thủy, thầy Hòa.
  2. Nghiệm thu nhà học bộ môn, đường Internet: BGH, Ban giám sát cộng đồng.
  3. Tổ chức các cuộc thi: Cô Dung Thủy, Đoàn trường.
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều