BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT, ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;  Văn bản số 1269/BC-SGDĐT, ngày 28/8/2018 về  phương hướng, nhiệm vụ năm học; Công văn số 1321/SGDĐT-GDPT, ngày 31/8/2018 của Sở v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THPT;

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC về kế hoạch giáo dục năm học 2018-2019, trường đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục, đạt được nhiều kết quả tốt, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ  năm học qua như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều