Hướng dẫn công tác Bình đẳng giố và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2022