Công văn số: 272/UBND-VX1 về việc giảm số lượng người hoạt động trong nhà để phòng chống dịc COVI-19 trong dịp tết Nguyên đán 2022