Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ trường THPT Lê Hữu Trác