Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
LỄ TRAO HỌC BỔNG" HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG" CHO HỌC SINH
       Sáng nay, 25/10/2021 tại Hội trường, Ban điều hành quỹ học bổng "Hải Thượng Lãn Ông" tổ chức trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao ...
Đại hội đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2021-2022
       Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022, vào lúc 14h 30p ngày  21/10/2021, Hội cha mẹ học sinh trường THPT Lê Hữu Trác đã tiến hành Đại ...