Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Dung Thủy
Họ và tên Hồ Thị Dung Thủy
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0975848199
Email hothidungthuy@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều