Thông tin chi tiết:
Trần Trọng Bằng
Phó Hiệu trưởng Trần Trọng Bằng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều