Thông tin chi tiết Phó Hiệu trưởng "Trần Trọng Bằng"
Trần Trọng Bằng
Họ và tên Trần Trọng Bằng
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều