Thông tin chi tiết:
Trần Trọng Bằng
Phó Hiệu trưởng Trần Trọng Bằng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều