Thông tin chi tiết Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ "Phạm Thị Lệ Trang"
Phạm Thị Lệ Trang
Họ và tên Phạm Thị Lệ Trang
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều