Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Lệ Trang
Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ Phạm Thị Lệ Trang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều