Thông tin chi tiết Tổ trưởng Tổ Sinh - Thể - Kỷ "Nguyễn Thị Thanh Thủy"
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Sinh - Thể - Kỷ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều