Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tổ trưởng Tổ Sinh - Thể - Kỷ Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội