Thông tin chi tiết Hiệu trưởng "Trịnh Văn Huệ"
Trịnh Văn Huệ
Họ và tên Trịnh Văn Huệ
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều