Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thanh Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn
 • Bùi Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   trana.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Tin tức
Tin đọc nhiều