Thông tin chi tiết Bí thư "Nguyễn Đình Dũng"
Nguyễn Đình Dũng
Họ và tên Nguyễn Đình Dũng
Ngày sinh 26/01/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0987645678
Thư điện tử ngdinht@gov.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều