Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đình Dũng
Bí thư Nguyễn Đình Dũng
Ngày tháng năm sinh 26/01/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0987645678
Email ngdinht@gov.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều