Thông tin chi tiết Chủ tịch Công đoàn "Hồ Thanh Hải"
Hồ Thanh Hải
Họ và tên Hồ Thanh Hải
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0897678652
Thư điện tử nguyena@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều