Thông tin chi tiết:
Hồ Thanh Hải
Chủ tịch Công đoàn Hồ Thanh Hải
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0897678652
Email nguyena@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều