Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Lê
Tổ trưởng tổ Ngữ Văn Nguyễn Thanh Lê
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 06556432123
Email luub@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều