Thông tin chi tiết Tổ trưởng tổ Ngữ Văn "Nguyễn Thanh Lê"
Nguyễn Thanh Lê
Họ và tên Nguyễn Thanh Lê
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 06556432123
Thư điện tử luub@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều