Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Bích Liên
Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD Bùi Thị Bích Liên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01234545454
Email luua@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều