Thông tin chi tiết Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD "Bùi Thị Bích Liên"
Bùi Thị Bích Liên
Họ và tên Bùi Thị Bích Liên
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01234545454
Thư điện tử luua@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều