Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Linh
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Linh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội