Thông tin chi tiết Bí thư "Tran A"
Tran A
Họ và tên Tran A
Ngày sinh 23/06/2017
Giới tính
Chức vụ Bí thư
Học hàm, học vị
Trình độ Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0935.077000
Thư điện tử trana.truong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Thông tin chi tiết

Nôi dung