Thông tin chi tiết Phó Hiệu trưởng "Trần Xuân Yên"
Trần Xuân Yên
Họ và tên Trần Xuân Yên
Ngày sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ Giáo viên Văn
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914097000
Thư điện tử nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều