Chiều ngày 6/11/2018, nhóm Hóa học tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề: "Phân bón hóa học". Hoạt động do cô Nguyễn Thị Thương và thầy Nguyễn Hải Nam trực tiếp tổ chức thực hiện với sự tham gia của học sinh 3 lớp 11A, 11B, 11C.