Nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh về môi trường thực hành tiếng Anh và tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong thời gian học tập tại trường. Chiều ngày 22-3-2019, tổ ngoại ngữ trường THPT Lê Hữu Trác đã tổ chức buổi ngoại khóa Tiếng anh cùng với diễn giả Andy Amir với chủ đề "Confidence English & Dreams".